ကာ​ချုပ်​ဘဝ​နဲ့ ဆိတ်ဖွား​ကို သရုပ်ဆောင်​မယ့် ကျော်​သူ … ပြန်လာ​ပြီ