ကို​လံ​ဘီ​ယာ အမျိုးသမီး အသင်း ဝတ်​စုံ​ကို နိုင်ငံ​တကာ စက်ဘီး အဖွဲ့​ချုပ် ကန့်ကွက်