Shinzo_Abe_bol_dnes_zvoleny_za_japonskeho_premiera_spravodajstvo